Title
SalibMu
Artist
Album

SalibMu

Title
SalibMu
Artist
Album
Transpose:

SalibMu

True Worshippers, Glory to Glory
Key: D


Engkaulah nafas - ku
Engkaulah sumberku
Dengan kekuatan SalibMu
Ku dimampukan selalu

Semua perkara - ku
Semua harapan - ku
Ku bawa kepada SalibMu
Yang menjadi kekuatanku

SalibMu t'lah Mengerjakan
Keslamatan yang besar bagi - ku
Ku berdiri menyaksikan
Kau Se - tia Dan Hidup Da - lam - ku

© 2010Insight Unlimited
Psalmnote logo

Still far from perfect, so feedback and help are always welcome!

Reach us on

Privacy policy
© 2020 Psalmnote.com
Hilversum, The Netherlands