Title
Layak Dipuji Disembah
Artist
Album

Layak Dipuji Disembah

Title
Layak Dipuji Disembah
Artist
Album
Transpose:

Layak Dipuji Disembah

NDC Worship, Purify
Key: F


Alam semesta
Melukiskan kebesaran Tuhan
Bumi dan surga
Menyanyikan Kemuliaan NamaMu

Hosa - na, hosa - na

Layak dipuji disembah
Kaulah yang bertahta
Dulu skarang dan slamanya
Raja atas sgala raja
NamaMu besar termulia

[...]

[...]

[...]

[...]

2X

[...]

[...]

Key:
---
Layak dipuji disembah
Kaulah yang bertahta
Dulu skarang dan slamanya
Raja atas sgala raja
NamaMu besar termulia
NamaMu besar termulia

© 2019Nafiri Discipleship Church
YouTube
Spotify
Psalmnote logo

Still far from perfect, so feedback and help are always welcome!

Reach us on

Privacy policy
© 2020 Psalmnote.com
Hilversum, The Netherlands